Cách đăng ký user Shopee, Lazada để kiểm tra phí vận chuyển nội địa

Để Phí vận chuyển nội địa Thailand không còn là ẩn sổ, bạn có thể tạo 1 tài khoản Shopee hoặc Lazada với địa chỉ giao hàng gần với địa chỉ kho của ThaiOrdering.

Với tài khoản Lazada, bạn còn có thể chat với người bán để kiểm tra hàng còn không và đề nghị thêm thông tin. Cụ thể tại video:

https://www.youtube.com/watch?v=NfKA4gcBBhU&t=7s