Chính sách khách hàng thân thiết

1 – Định nghĩa

Chính sách tích lũy Điểm thành viên được xây dựng nhằm mục đích mang lại những ưu đãi dành cho các Khách hàng có thời gian gắn bó và lượng giao dịch thường xuyên với Thái Ordering. Với các mức tích lũy điểm, Khách hàng sẽ có được những ưu đãi trong từng giao dịch và trong các chương trình chăm sóc Khách hàng đặc biệt.

2 – Chính sách

Khi sử dụng dịch vụ Thái Ordering khách hàng sẽ được tích lũy điểm tương ứng với số tiền chi trả dịch vụ theo công thức:

Điểm thành viên quy đổi từ:

Dịch vụ mua hàng

2.000 đ
Tiền phí dịch vụ

1
Điểm

Dịch vụ kiểm hàng

2.000 đ
Tiền phí dịch vụ

1
Điểm

Dịch vụ vận chuyển quốc tế

1Kg
Trọng lượng hàng

3
Điểm

Ví dụ: Một đơn hàng 5kg có 100.000 đ phí dịch vụ mua hàng và 10.000 đ phí dịch vụ kiểm hàng sẽ được quy đổi sang Điểm thành viên như sau:

Điểm thành viên có được = 15 điểm (5kg trọng lượng) + 50 điểm (100.000đ phí mua hàng) + 5 điểm (10.000 đ phí kiểm hàng) = 70 điểm

– Số điểm này gọi là “Điểm thành viên”. Căn cứ vào “Điểm thành viên” Thái Ordering chia thành 7 cấp độ thành viên. Mỗi cấp độ khách hàng sẽ được hưởng những ưu đãi khác nhau. Chi tiết cấp độ thành viên và ưu đãi như sau:

 

Thường

VIP 1

VIP 2

VIP 3

VIP 4

VIP 5

VIP 6

Điểm thành viên

0

800

2.000

5.000

12.000

30.000

50.000

Chiết khấu phí mua hàng

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Chiết khấu phí kiểm hàng

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Phí cố định trên một đơn hàng

5.000 đ

5.000 đ

5.000 đ

0 đ

0 đ

0 đ

0 đ

Chiết khấu phí vận chuyển QT

0

1.000 đ

2.000 đ

3.000 đ

4.000 đ

5.000 đ

6.000 đ

%Tỷ lệ đặt cọc đơn hàng

100%

100%

100%

95%

95%

90%

90%

(*) Khi đặt hàng quý khách chỉ cần đặt cọc một khoản tiền dựa trên tổng tiền hàng. Số tiền hàng còn thiếu và tiền phí dịch vụ quý khách sẽ thanh toán khi nhận hàng.

– Số điểm tích lũy sẽ được cộng ngay sau khi hoàn tất đơn hàng (Khách nhận hàng). Ngay sau khi đủ điểm thành viên, cấp thành viên sẽ tự động được nâng sang cấp tương ứng. Khách hàng có thể xem số điểm tích lũy của mình trên trang quản trị cá nhân.

– Khách hàng có thể tự kiểm tra cấp độ thành viên của mình bằng cách vào thông tin của đơn hàng mới nhất để xem.