Chính sách lưu kho hàng hóa

Để đảm bảo công tác vận hành, phục vụ việc giao vận hàng hóa tới Quý khách luôn suôn sẻ, giảm thiểu rủi ro thất thoát hàng hóa, ThaiOrdering tiến hành thông báo “Chính sách Lưu kho Hàng hóa ” với các nội dung chi tiết như sau:

1Định nghĩa

“Chính sách lưu kho hàng hóa” là chính sách dành cho tất cả Khách hàng có hàng hóa vận chuyển và lưu giữ trong kho hàng của ThaiOrdering tại Việt Nam và Thái Lan.

2Thời gian áp dụng chính sách

Chính sách áp dụng từ ngày 01/10/2020

3Quy định lưu kho hàng hóa tại Việt Nam

a. Thời điểm nhập kho Việt Nam: là thời điểm hàng hóa nhập kho tại Việt Nam (Hà Nội, TP. HCM) và có thông tin tới Khách hàng trên một trong các phương tiện: website (chuyển trạng thái “Chờ giao” trên đơn); Email, SMS đến địa chỉ email và số điện thoại Khách hàng đăng ký trên hệ thống.

b. Thời điểm bắt đầu tính hàng lưu kho tại Việt Nam: Từ 0h00 ngày kế tiếp của ngày hàng hóa được nhập kho. Ví dụ: hàng hóa nhập kho lúc 11h sáng ngày 05/10 sẽ được tính thời gian bắt đầu lưu kho là 0h00p ngày 06/10.

c. Thời điểm Khách hàng lấy hàng: là thời điểm Khách hàng có yêu cầu giao (qua hệ thống/liên hệ trực tiếp với kho/CSKH) và đồng thời Khách hàng phải đủ tài chính để lấy hàng ngay sau khi hệ thống chuyển trạng thái “Yêu cầu giao”.

d. Thời hạn lưu kho:

ThaiOrdering có trách nhiệm lưu kho và bảo quản hàng hóa cho Khách hàng sau khi hàng nhập kho trong khoảng thời gian sau:

  • 5 (năm) ngày đối với hàng hóa về kho Hà Nội/TP.HCM và giao tại Hà Nội/ TP. HCM
  • 7 (bảy) ngày đối với hàng hóa giao tại các tỉnh ngoài khu vực Hà Nội/TP.HCM (hàng về Hà Nội nhưng giao ở TP.HCM hoặc ngược lại).

e. Tính phí lưu kho

  • Hàng hóa lưu kho vượt quá thời hạn nêu trên điều 4 sẽ được tính phí lưu kho.
  • Mức phí lưu kho áp dụng là: 2.000 vnd/kg/ngày.

f. Khoảng thời gian tính phí lưu kho:

  • Kể từ sau thời hạn được phép lưu kho tại điều 4 của chính sách, ThaiOrdering sẽ tiến hành tính phí lưu kho hàng hóa.
  • Thời gian tính phí lưu kho: bắt đầu từ thời điểm tính phí lưu kho cho đến thời điểm Khách hàng có yêu cầu giao và đủ điều kiện lấy hàng.

g. Thanh lý hàng hóa:

Hàng hóa lưu kho quá 15 ngày tính từ thời điểm tính phí lưu kho ThaiOrdering sẽ tiến hành thanh lý hàng hóa mà không có bất kỳ trách nhiệm nào đối với hàng hóa đã thanh lý hoặc cũng như không có nghĩa vụ bồi hoàn lại tiền cọc cho đơn hàng và các khoản phí trên đơn hàng (nếu có).

Lưu ý:

  • Trường hợp Khách hàng đã có đủ điều kiện lấy hàng nhưng chưa lấy mà ký gửi hàng tại Kho, ThaiOrdering vẫn thu phí lưu kho nhưng thời gian lưu kho không quá 15 ngày theo quy định chung.
  • Trường hợp Khách hàng có yêu cầu giao và đủ điều kiện để lấy hàng nhưng thời gian yêu cầu giao gần chạm mốc thời gian tính lưu kho, ThaiOrdering sẽ sắp xếp giao hàng theo “Chính sách Giao hàng Nội địa” và không tính phí lưu kho đối với các kiện hàng này.
  • Cân nặng tính phí lưu kho là cân nặng được tính phí vận chuyển Quốc Tế, tại thời điểm xuất giao cho Khách hàng bao gồm cả cân nặng bao bì, cân nặng kiện gỗ (nếu có).

Trân trọng!