Chính sách vận chuyển Quốc tế

1Định nghĩa

Vận chuyển quốc tế Thái lan – Việt Nam là việc đưa hàng từ kho Thái Lan của Thái Ordering về một trong những kho tại Việt Nam thông qua hình thức chuyển phát và thông quan theo yêu cầu của Khách hàng, trong khoảng thời gian dự kiến.

Thái Ordering không trực tiếp là đơn vị vận chuyển. Dựa theo yêu cầu của Khách hàng, Thái Ordering sẽ chuyển hàng hóa cho các đơn vị vận chuyển. Các đơn vị vận chuyển chịu trách nhiệm thực hiện các hoạt động vận chuyển, thông quan hàng hóa. Thái Ordering sẽ thực hiện việc thanh toán hộ phí vận chuyển quốc tế cho Khách hàng và trực tiếp thực hiện các nghĩa vụ đối với Khách hàng nếu có rủi ro mất hàng hoặc hỏng hóc hàng hóa trong quá trình vận chuyển.

2Mức phí vận chuyển quốc tế

Quý khách vui lòng tham khảo ở mục Biểu phí

3Chính sách vận chuyển

a. Thời gian vận chuyển:

Thời gian vận chuyển hàng hóa được tính từ thời điểm Hàng về kho Thái Lan, ngay sau đó chuyển hàng cho đơn vị vận chuyển từ Thái Lan – Việt Nam. Thời gian vận chuyển quốc tế được quy định như sau:

– Vận chuyển thường về Việt Nam: Từ 3 – 7 ngày (Hiện chưa mở lại đường bay nên chưa sử dụng chuyển phát nhanh).

Thời gian nêu trên là khoảng thời gian diễn ra trong điều kiện thông thường. Trong tình huống các nguyên nhân khách quan dẫn tới tình trạng chậm thông quan hoặc chậm trễ trong giai đoạn vận chuyển, thời gian thực tế có thể thay đổi. Thái Ordering sẽ thông báo tình trạng tới Khách hàng bằng: website, fanpage hoặc thông qua email, sms

Trong thời gian 30 ngày kể từ thời điểm kiện hàng chuyển sang trạng thái Vận chuyển ở điều kiện vận chuyển bình thường, nếu hàng hóa chưa về kho của ThaiOrdering ở Việt Nam, khách hàng có quyền hủy đơn hàng. Trường hợp tắc biên, thiên tai, bệnh dịch… có thông báo trước từ hệ thống, Thái Ordering sẽ không áp dụng quy định này.

b. Quy định vận chuyển:

Thái Ordering cung cấp hình thức vận chuyển thường đường bộ, Chuyển phát nhanh đường hàng không, chuyển phát nhanh đường bộ.

Khách hàng có thể lựa chọn hình thức vận chuyển phù hợp. Việc lựa chọn hình thức vận chuyển chỉ được diễn ra trước thời điểm Thái Ordering nhận hàng từ NCC bằng cách tick chọn dịch vụ vận chuyển (đối với hình thức vận chuyển thường hoặc chuyển phát nhanh)

Thái Ordering chỉ cam kết thời gian vận chuyển từ Thai Lan về Việt Nam đối với hình thức Chuyển phát nhanh (CPN). Trong trường hợp CPN không đúng thời gian cam kết (dù chậm hơn 1 ngày), Thái Ordering sẽ tính phí theo hình thức Vận chuyển thường (VCT)

Đối với một số hình thức vận chuyển đường bộ, do đặc tính va đập thường xuyên, các đơn vi vận chuyển không đảm bảo sự nguyên vẹn của vỏ/hộp sản phẩm. Các sản phẩm dễ vỡ, hoặc các sản phẩm cần đảm bảo hình dáng cần được đóng gói bằng các hình thức đặc biệt (ví dụ: đóng gỗ).

Nếu không được yêu cầu đóng gói từ phía khách hàng khi xảy ra vỡ dập biến dạng sản phẩn, vỏ/hộp không đươc nguyên vẹn, thì Thái Ordering sẽ không chịu trách nhiệm.

Nếu vì lý do khách quan bất khả kháng dẫn đến việc vận chuyển hàng hóa buộc phải kéo dài, Thái Ordering sẽ có thông tin tới Khách hàng và kêu gọi sự hợp tác và hỗ trợ từ Khách hàng đối với vấn đề chờ hàng.

c. Thất lạc/mất mát hàng hóa trong quá trình vận chuyển:

Đối với vấn đề thất lạc/mất mát do các nguyên nhân chủ quan từ phía Thái Ordering và đơn vị vận chuyển, Thái Ordering sẽ bồi thường toàn bộ giá trị đơn hàng.

d. Các lưu ý:

Các sản phẩm sẽ được tính phí vận chuyển (PVC) theo cân nặng, theo quy đổi thể tích

Thái Ordering sẽ hỗ trợ Khách hàng làm việc với NCC, đơn vị vận chuyển để thực hiện các chứng từ thông quan hàng hóa khi được yêu cầu.